Ú t k ö z b e n

M i n d e n n a p j a i n k

Az egyik legizgalmasabb részhez érkeztünk. Itt osztjuk meg a mindennapjainkat. Fejlődésünket, gazdaságunk növekedését, munka folyamatainkat, fejlesztéseket, terveket, építkezést, adott szezonális munkafázisokat, esetleg fontos ünnepeket, napokat, amelyek lehetnek családiak is, de azért szorosan kapcsolódnak a Kékajtóhoz. Lesznek biztosan itt kudarcok is, de azért gyertek velünk!